Review Thành Cổ Diên Khánh Nha Trang ở đâu kiến trúc Lịch sử chi tiết A Z 2022

thanh co dien khanh 1.4

Giới thiệu Thành Cổ Diên Khánh

Giới thiệu Thành Cổ Diên Khánh, Thành cổ Diên Khánh là một di tích lịch sử văn hóa truyền thống nổi tiếng tại thị xã Diên Khánh, thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, là nơi đã giới thiệu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Hiện nay, thành cổ Diên Khánh vẫn còn giữ được nhiều nét kiến trúc cổ thuở đầu,là một địa điểm thú vị những khách du lịch đến Khánh Hòa. 

Thành cổ Diên Khánh là Vị trí canh gác, quan sát trong, ngoài thành. tất cả cổng thành không trang trí, tên cổng ghi bằng chữ Hán. Nhìn tổng thể, cổng thành mang dáng vẽ kiến trúc Á Đông thời ấy. hôm nay, chỉ hai cổng Đông và Tây còn tuyệt đối..

Thành Cổ Diên Khánh ở đâu?

Thành Diên Khánh tọa lạc đâu ? Thành Cổ Diên Khánh tọa lạc cách thức TP Nha Trang 10 ki lô mét về phía Tây, ở phía bên phải quốc lộ 1.Từ thành phố Nha Trang, đi đường 23/10 đến thị trấn Diên Khánh, rẽ phải vào đường Lý Tự Trọng, đi khoảng 500 mét là đến cổng Đông của Thành Diên Khánh..

Thành Cổ Diên Khánh ở đâu?

Thành cổ Diên Khánh – Vị trí lưu dấu những sư kiện lịch sử quan trọng

Hoàng thành Thăng Long (thành phố Hà Nội), kinh thành Huế & thành Diên Khánh (Khánh Hòa) là ba thành cổ còn tương đối nguyên vẹn nếu như với kiến trúc mở màn ở việt nam. Trong đó, thành Diên Khánh từng có một Vị trí chiến lược quan trọng ở Nam miền trung bộ, Vị trí lưu dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng.
Năm 1653 chúa Nguyễn Phúc Tần sai Cai cơ Hùng Lục hầu cầm quân đánh dẹp quân Chiêm, nhân đó lấy đất từ phía Đông sông Phan Rang đến đầu địa giới Phú Yên đặt làm hai phủ Thái Khang và Diên Ninh. nhận thấy phần đất này liền núi, cạnh sông, gần biển, Hùng Lục hầu cho thiết lập đồn lũy để tăng nhanh phòng thủ. Năm 1690, phủ Thái Khang đổi tên là phủ Bình Khang. Năm 1742 lại đổi tên là phủ Diên Ninh thành phủ Diên Khánh

Năm 1773, nghĩa quân Tây Sơn khởi binh đánh bại quân của chúa Nguyễn, mở rộng căn cứ ở Bình Định rồi tiến vào phía Nam, chiếm thành Diên Khánh làm lỵ sở của dinh Bình Khang. Năm 1774, Nguyễn Ánh sai Tống Phúc Hiệp & Nguyễn Khoa Thuyên từ Gia Định theo hai đường thủy bộ tiến ra đánh Bình Khang, quân Tây Sơn rút về giữ vùng đất Phú Yên & Bình Định.

thành cổ diên khánh Nha Trang


Năm 1775, sau khi đánh bại quân của Tống Phúc Hiệp lãnh đạo, quân Tây Sơn chiếm lại Phú Yên, Bình Khang, Diên Khánh và mở rộng vùng kiểm soát vào tận Bình Thuận. tháng năm năm 1781, Nguyễn Ánh cho ba đạo quân tiến đánh Bình Khang nhưng thất bại. Năm 1792, vua Quang Trung băng hà, nhà Tây Sơn suy yếu dần. Năm 1793, Nguyễn Ánh cùng Võ Tánh & nguyễn Văn Trương đem quân xâm chiếm Diên Khánh.

Sau khi đẩy lùi quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh quyết định xây dựng thành Diên Khánh thành căn cứ quân sự vững chắc để duy trì vùng kiểm soát của tớ. Sách Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn có ghi “Năm Quí Sửu (1793), đại binh tiến đánh Tây Sơn ở Quy Nhơn. Khi trở về vua nghỉ chân ở Diên Khánh, xem xét địa thế, nhân chỗ đồn cũ đắp thành đất, mở sáu của, mỗi cửa đều có lầu, bốn góc thành đều có núi đất. Ngoài thành có hào, ngoài hào có xây lũy chắn ngang. những cửa thành đều có xây cầu đi qua, trước thành, sau thành đều có núi sông bảo vệ, thật là một địa điểm hiểm trở vô cùng…”[1]. Thành Diên Khánh ra đời từ đó.

Thành cổ Diên Khánh - Vị trí lưu dấu những sư kiện lịch sử quan trọng

Năm 1794, nhà Tây Sơn phái tướng Trần Quang Diệu đem quân vào tiến công thành Diên Khánh, Nguyễn Ánh phải điều quân từ Gia Định ra giải vây. tháng một năm 1795, quân Tây Sơn do Trần Quang Diệu lãnh đạo lại đem đại quân vào quyết hạ thành Diên Khánh, hai bên giằng co quyết liệt, một lần nữa Nguyễn Ánh lại phải điều quân ra giải vây. Thành Diên Khánh vẫn năm trong tay quân chúa Nguyễn và trở thành lỵ sở của nhà Nguyễn tại dinh Bình Khang, sau đó dinh Bình Khang đổi thành Bình Hòa (1803) rồi Khánh Hòa (1832) [2].
Năm 1858, thực dân Pháp trắng trợn đem quân xâm lược VN. cố chấp ý chí độc lập tự chủ của nhân dân, coi rẻ máu xương của những văn thân, sĩ phu yêu nước, triều đình Huế đi từ nhượng bộ này đến nhượng bộ khác và đầu hàng bằng hiệp ước Patơnốt năm 1884.

Xem Thêm:  Review Kinh Nghiệm Tham Quan Du Lịch Văn Miếu Diên Khánh Nha Trang 2022


Năm 1885, phái chủ chiến trong triều, thay mặt cho lòng yêu nước, ý chí độc lập dân tộc do đại thần Tôn Thất Thuyết đứng đầu đã hộ giá vua Hàm Nghi ra Tân Sở (Quảng Trị), hạ chiếu Cần vương chống Pháp. Tại Khánh Hòa, ông Trịnh Phong cùng những ông Lê Nghị và Trần Đường cùng những sĩ phu đứng lên chiêu tập quân sĩ hưởng ứng hịch Cần Vương, phò vua giúp nước. Nghĩa quân tôn Trịnh Phong là “Bình Tây đại tướng” lãnh đạo trào lưu Cần Vương Khánh Hòa. Nghĩa quân Khánh Hòa phân thành hai quân khu. Quân khu Bắc gồm Vạn Ninh, Ninh Hòa do Tổng trấn Trần Đường lãnh đạo. Quân khu Nam gồm Diên Khánh, và Vĩnh Xương do Trịnh Phong trực tiếp lãnh đạo. Thành Diên Khánh trở thành Tổng hành dinh của quân Cần Vương Khánh Hòa.

Thành cổ Diên Khánh - Vị trí lưu dấu những sư kiện lịch sử quan trọng


Năm 1886, quân Pháp từ Nam kì kéo ra, đổ bộ lên Nha Trang. Trịnh Phong giao việc giữ thành Diên Khánh cho Lê Nghị, tự mình lãnh đạo nghĩa quân chặn đánh Pháp trên sông Cái, bến Trường Cá..nhưng không cản được bước tiến của giặc, buộc phải rút về phòng thủ thành Diên Khánh. Khi quân Pháp đánh vào thành, dựa vào thành cao, hào sau & lũy tre bao bọc, nghĩa quân đã gây nhiều thiệt hại cho địch. Cuộc chiến đấu giằng co mấy tháng liền, đạn dược, lương thực khan hiếm dần, nghĩa quân gặp rất nhiều nan giải, thậm chí có một số trốn ra ngoài đầu hàng…Biết khó lòng giữ thành, Trịnh Phong và Lê Nghị tổ chức kế hoạch giải vây thành công và rút về quân khu Bắc tiếp tục cuộc chiến đấu. Thành Diên Khánh rơi vào tay Pháp, nhưng trào lưu Cần Vương ở Khánh Hòa vẫn tiếp diễn nhằm đánh đuổi quân Pháp xâm lược, giải phóng quê nhà.


Sau khi Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương, tinh thần phương pháp mạng trong nhân dân do Việt Minh lãnh đạo càng sôi sục. Sáng ngày 19 tháng tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Khánh Hòa, hàng nghìn quần chúng cách thức thức mạng tiến vào thành Diên Khánh, bắt tên tri phủ Phạm Bào, thu ấn tín, xóa sổ chính quyền tay sai, lập ra chính quyền cách thức thức mạng, phối hợp với nhân dân toàn tỉnh vùng lên khởi nghĩa, lật nhào giai cấp thống trị của lũ bù nhìn thân Nhật. Cờ đỏ sao vàng xuất hiện đặc sắc trên thành Diên Khánh. Lần trước tiên trong lịch sử, thành Diên Khánh trở thành trụ sở chính quyền phương thức mạng, chính quyền của nhân dân.

Thành cổ Diên Khánh - Vị trí lưu dấu những sư kiện lịch sử quan trọng


Hơn một tháng sau, ngày 23 tháng chín năm 1945, thực dân Pháp quay lại xâm lược VN. toàn nước dồn sức người, sức của cho miền nam bộ kháng chiến. tiến hành thủ đoạn cắt đứt đường vận chuyển chi viện cho miền nam, ngày 23 tháng 10 năm 1945, giặc Pháp đổ bộ vào Nha Trang. Nhân dân Nha Trang – Khánh Hòa đứng lên hàng loạt tiến công bao vây quân Pháp trong TP, giữ vững tuyến giao thông huyết mạch Bắc – Nam. Mặt trận Nha Trang hình thành. những cơ quan lãnh đạo của tỉnh Khánh Hòa, sở lãnh đạo Mặt trận Nha Trang & nhiều cơ sở quân y, quân giới, cơ khí, vận tải dời về thành Diên Khánh.

Xem Thêm:  Review Kinh Nghiệm Du Lịch Bãi Biển Đại Lãnh Nha Trang Ở Đâu Ăn Gì 2022

Suốt ba tháng xung quanh giam chân địch tại Nha Trang, thành Diên Khánh thực sự là tổng hành dinh của cuộc kháng chiến chống Pháp tại Khánh Hòa. Cuối tháng Giêng năm 1946, bằng hữu Võ Nguyên Giáp (là đặc phái viên của Chính phủ được Bác Hồ giao nhiệm vụ kiểm tra tình hình chiến trường ở Nam Trung bộ) đã triệu tập một cuộc họp tại nội thành Diên Khánh để truyền đạt chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” của Trung ương và chuyển lời thăm hỏi, khen ngợi của Bác Hồ về tinh thần chiến đấu của đồng bào Nha Trang – Khánh Hòa [3]. Đêm ngày 01 tháng hai năm 1946, đơn vị giải phóng quân cuối cùng rút khỏi thành Diên Khánh, lưu lại thắng lợi của 101 ngày đêm giữ mặt trận Nha Trang. Từ đó thành Diên Khánh bị thực dân Pháp chiếm đóng.

Thành cổ Diên Khánh - Vị trí lưu dấu những sư kiện lịch sử quan trọng


Pháp thua rút quân về nước nhưng Diên Khánh vẫn tọa lạc trong tay bè lũ tay sai. dưới ách Mỹ – Ngụy, nhân dân Diên Khánh vẫn một lòng hướng về cách thức mạng. tháng bốn năm 1975, kết hợp với lực lượng chủ lực, lực lượng vũ trang & nhân dân Diên Khánh nổi dậy giải phóng quê nhà. Thành Diên Khánh đón nhận cơ quan lãnh đạo của Đảng & chính quyền huyện trở về.
Ghi nhận những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống truyền thống của di tích thành cổ Diên Khánh, ngày 16/11/1988, Bộ văn hóa truyền thống cho ra đời quyết định số 1288/VH-QĐ xếp thứ hạng di tích lịch sử – văn hóa truyền thống truyền thống non sông.


Năm 2003, Thành Diên Khánh đã được trùng tu, sơn sửa bốn cổng, gia cố những địa điểm bị nứt tường giột nước mưa và một số đoạn tường thành. Năm 2010, Sở văn hóa truyền thống, Thể Thao và Đi Phượt tỉnh Khánh Hoà tiến hành dự án tu bổ Thành Diên Khánh & khu vực những Quanh Vùng bảo vệ nhằm tôn tạo và phát huy chi phí di tích. Từ cuối năm 2014, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định di dời những cơ quan hành chính, quân sự khỏi nội thành Diên Khánh để biến nơi đây TP đi chơi & dần phục hồi những công trình mang dấu tích lịch sử để Giao hàng Du Lịch.
Ngày 27 tháng 11 năm 2018, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học về “Bảo tồn và phát huy chi phí thành cổ Diên Khánh” để lấy ý kiến của những nhà quản trị, chuyên gia nghiên giúp ở Trung ương và địa phương

Cấu trúc độc đáo của thành cổ Diên Khánh

Lúc xây dựng, thành được xây trên khu đất trống, có mẫu mã nhô cao như lưng con rùa là linh vật tượng trưng cho sự trường tồn, vững chãi. phía ngoài trời là hệ thống hào sâu. phía trong có hai bậc thang dùng làm đường lên xuống. những góc Thành được đắp nhô ra ngoài để dễ dàng quan sát hai bên. phía bên trong mỗi góc được đắp thành một khoảng đất rộng dùng làm chỗ trú quân. Mỗi góc thành đều đắp một ụ đất cao khoảng 2m để đặt súng đại bác, gọi là pháo đài góc. đó là đặc điểm nổi bật của kiến trúc quân sự theo kiểu Vauban. Trên thành được trồng nhiều tre, cây có gai để tăng độ bền của thành và tạo thành một hàng rào phòng ngự theo truyền thống của những người Việt. Hệ thống hào ngoài trời thành sâu từ 3m đến 5m, rộng hẹp không đều nhau tùy vào địa hình. 

thành cổ diên khánh Nha Trang

Dưới lòng hào thường xuyên có nước và có nhiều chướng ngại vật. ngoài trời hào có đường hào ngoại. Vào trong thành phải đi qua cầu bắc qua hào nước. Diện tích và chu vi Thành cổ Diên Khánh có diện tích khoảng 36.000 m² là một quần thể kiến trúc quân sự theo kiểu Vauban, một hình mẫu thành quân sự thông dụng vào lúc bấy giờ ở Tây Âu. Tường thành hình lục giác nhưng không đều nhau, có chu vi 02.693 m đắp bằng đất, những góc được đắp nhô ra để tăng tầm quan sát, cao khoảng 3,5 m. Trên mỗi cạnh, tường thành lại phân thành nhiều đoạn nhỏ, uốn lượn, nên những góc thành không nhô hẳn ra mà vẫn đảm bảo an toàn quan sát được hai bên. Mặt ngoài tường thành gần như dựng đứng, mặt trong có độ thoải và được đắp thành hai bậc, tạo đường vận chuyển thuận lợi ven thành. .

Xem Thêm:  Review Tham Quan Nhà Thờ Hà Dừa Diên Khánh Khánh Hòa Ở đâu 2022

Những cổng được xây bằng gạch nung cỡ 4,5cm x 14cm x 28cm, trát vôi vữa, tạo thành một hình khối dài khoảng 15m. Vòm cuốn ở chính giữa rộng 02,88m, cao 2,44m tạo thành lối đi phía dưới. Mặt ngoài Thành xây thẳng đứng, mặt trong xây tường gạch cao 1,7m dài 5m. Đường đi trên bờ thành rộng 05,35m. Hai bên những cổng xây bậc cấp rộng 3m để đi lên phía trên cổng Thành.

thành cổ diên khánh Nha Trang

phía trên cổng Thành xây lầu tứ giác với mỗi cạnh 3,30m; bốn cửa ở bốn hướng rộng 1,30m, cao 2,5m; trên cùng là cổ lầu có mái uốn cong lợp ngói âm dương. Cổ lầu cao 4,1m nếu với nền. Hai bên lầu tứ giác được xây lan can cao 0,85cm. Nối liền với bốn cổng là hệ thống tường thành đắp bằng đất thoai thoải phía trong, hơi thẳng đứng ngoài trời. những đoạn tường thàng bằng đất không thể nối liền mạch như xưa; tổng chiều dài tường thành bằng đất ngày này dài 1.656m, cao 3m, bề mặt rộng 5m..

Phục dựng di tích, phát triển Du Lịch thành cổ Diên Khánh  

Trải qua lịch sử hơn 200 năm, Thành cổ Diên Khánh đã chứng kiến bao biến động, thăng trầm của thế giới thời phong kiến tương tự cuộc đấu tranh của nhân dân Khánh Hòa trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Ghi nhận những chi phí lịch sử, văn hóa truyền thống truyền thống của di tích Thành cổ Diên Khánh, ngày 16/11/1988, Bộ văn hóa truyền thống truyền thống cho ra đời quyết định số 1288/VH-QĐ xếp thứ hạng di tích lịch sử – văn hóa truyền thống tổ quốc. song song với sự bào mòn của thời hạn, tòa Thành đã bị rêu phong và xói mòn mất nhiều đoạn tường đất, hào thành. Năm 2003, Thành Diên Khánh đã được trùng tu, sơn sửa bốn cổng, gia cố những Vị trí bị nứt tường giột nước mưa và một số đoạn tường thành..

Kết

Thành cổ Diên Khánh nếu được tôn tạo, phục dựng và quy hoạch chuyên nghiệp sẽ là điểm nhấn đáng chú ý về lịch sử, văn hóa truyền thống cũng như phát huy giá trị trong việc khai thác tiềm năng du lịch Việt Nam .

Nguồn: Review https://bietthungoctrai.vn Review Kinh Nghiệm Hướng Dẫn Tham Quan Du Lịch Việt Nam

Chuyên Mục: REVIEW Du Lịch Nha Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published.