bietthungoctrai.vn khẳng định bảo vệ những thông tin riêng tư trực tuyến của bạn. Xin hãy đọc chính sách sau đây để hiểu phương pháp chúng tôi xử lý các thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập website bietthungoctrai.vn. Việc truy cập vào website bietthungoctrai.vn đc hiểu là bạn chính thức đồng ý với những chính sách & việc tiến hành triển khai chúng được diễn tả trong Chính sách này. Chính sách này có thể biên tập theo thời hạn nên bạn hãy check lại theo định kỳ.

các trang của chúng tôi chứa những liên kết tới các trang web khác mà chúng tôi không kiểm soát. Nhóm điều hành bietthungoctrai.vn không chịu trách nhiệm về những chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện chúng của những trang mà bạn kết nối đến từ bietthungoctrai.vn. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật thông tin của các trang khác đó để có thể hiểu phương pháp họ thu thập, áp dụng & san sẻ thông tin của bạn. Chính sách Bảo mật này chỉ dùng cho những thông tin mà chúng tôi thu thập trên bietthungoctrai.vn và không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập đc theo phương thức khác.

các thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào đc thu thập từ bạn

bietthungoctrai.vn thu thập thông tin theo một số cách thức từ những mục khác nhau trên website của tớ.

Một số thông tin cá nhân đc tập hợp lại khi bạn đăng ký nhận những thông tin về Du Lịch của chúng tôi. Trong khi bạn đăng ký, chúng tôi hỏi tên, Địa Chỉ email của bạn.

Ngoài thông tin đăng ký, nhiều khi chúng tôi có thể hỏi bạn thông tin cá nhân kể cả (nhưng không hạn chế) khi bạn đặt đăng quảng cáo hoặc khai thác các công dụng khác của bietthungoctrai.vn. Nếu bạn liên lạc với chúng tôi, chúng tôi có thể giữ một bản ghi nhớ về sự liên hệ này.

Mỗi trang trong phạm vi bietthungoctrai.vn đều có đường dẫn tới Chính sách Bảo mật này.

Cookies là gì & cách thức chúng được sử dụng

Là một phần của việc đề ra và vừa lòng những dịch vụ cá nhân and theo có nhu cầu khách hàng, bietthungoctrai.vn có thể áp dụng các cookie để lưu and bình thường theo dõi thông tin về bạn. Cookie là một lượng bé dại dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và đã được lưu trên ổ cứng máy tính của bạn.

những mạng quảng cáo của những công ty dùng dịch vụ quảng cáo trên bietthungoctrai.vn cũng có thể áp dụng những cookie của riêng họ.

bietthungoctrai.vn cũng sẽ tập hợp & có thể tập hợp thông tin nào đó về việc dùng bietthungoctrai.vn của bạn, chẳng hạn các Quanh Vùng bạn ghé thăm và các dịch vụ bạn truy nhập. Ngoài ra, bietthungoctrai.vn cũng có thể thu thập các thông tin về phần cứng, phần mềm trên máy tính của bạn. Thông tin này có thể bao gồm các không hạn chế address IP, kiểu trình duyệt, tên miền, những mục bạn truy nhập and những address website tham chiếu.

Thông tin của bạn được dùng như thế nào

Bằng việc thỏa mãn thông tin của tôi, bạn đồng ý để bietthungoctrai.vn có thể sử dụng thông tin của bạn, dù đây là thông tin cá nhân, nhân khẩu học, tập hợp hay kỹ thuật, đều nhằm mục đích điều hành and cải tiến bietthungoctrai.vn, tăng cường tiện ích cho người sử dụng hoặc diễn ra và đồng tình những món đồ và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin thu thập đc để thông báo cho bạn về các hàng hóa và dịch vụ do bietthungoctrai.vn hay những công ty đối tác đồng tình, hoặc để xin ý kiến của bạn về các món đồ and dịch vụ hiện giờ hay các thành phầm và dịch vụ tiềm năng mới.

Chúng tôi cũng có thể áp dụng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại website của chúng tôi. content & tần suất của những thông báo này sẽ chỉnh sửa tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn.

Chúng tôi có một khu vực để bạn có thể liên hệ với chúng tôi. bất kỳ comment nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ biến thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng bình luận đó cho các mục đích quảng bá, hoặc contact với bạn để lại có thông tin.

Ai đang thu thập thông tin của bạn

Khi đc hỏi về những thông tin cá nhân trên website bietthungoctrai.vn, có nghĩa là bạn đang chia sẻ trình bày thông tin đó với riêng bietthungoctrai.vn, trừ phi có thông báo rõ nét khác. tuy vậy, một số vận động do đặc trưng của chúng, sẽ dẫn đến việc thông tin cá nhân của bạn được tiết lộ cho những người dùng khác của bietthungoctrai.vn biết.

Thông tin của bạn cũng có thể giải bày với ai

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, cũng như thông tin cá nhân và nhân khẩu học kết hợp, hoặc thông tin về việc sử dụng bietthungoctrai.vn của bạn (chẳng hạn những Quanh Vùng bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập), trừ các mục sau đây.

Chúng tôi có thể để lộ thông tin như thế cho các bên thứ ba nếu bạn đồng ý.
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như thế cho các doanh nghiệp và cá nhân mà chúng tôi thuê để đại diện chúng tôi thực hiện những chức năng của C.ty. Ví dụ, việc lưu giữ những máy chủ web, phân tích dữ liệu, đống ý các giúp đỡ về marketing, xử lý thẻ tín dụng hoặc những hình thức thanh toán trả tiền khác, và dịch vụ cho quý khách. những doanh nghiệp & cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thi công những chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với ngẫu nhiên bên thứ ba nào khác.
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như thế nếu có nhu yếu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đây là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các nhu cầu pháp lý hoặc chiếu theo các bước của luật pháp; (b) bảo vệ những quyền hay tài sản của Cùng Phượt; (c) chặn đứng tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ đáng tin cậy cá nhân của những người cần sử dụng hay công chúng
Chúng tôi có thể tiết lộ & chuyển thông tin như thế tới một nhóm thứ ba, đối tượng người dùng mua lại toàn bộ website bietthungoctrai.vn
Thông tin đc thu thập trên trang thuộc Quanh Vùng, hoặc trên trang share nhãn hiệu (như trang về một cuộc thi do bietthungoctrai.vn and công ty khác đồng tài trợ) có thể trở thành tài sản của công ty đó, hoặc của cả bietthungoctrai.vn and C.ty đó. Trong ví dụ này, việc cần sử dụng thông tin như vậy của công ty kia có thể nương tựa vào chính sách bảo mật của doanh nghiệp đó and, trong điều kiện bất kể nào, bietthungoctrai.vn không chịu trách nhiệm về việc C.ty kia dùng thông tin cá nhân & nhân khẩu học của bạn.

các lựa chọn dành cho bạn khi thu thập, sử dụng and vừa lòng thông tin cá nhân

Nếu bạn chọn không nhận thông tin từ chúng tôi, bạn vẫn có thể áp dụng tất cả các tính năng trên website bietthungoctrai.vn.

Bạn cũng có các lựa chọn liên quan tới các cookie. bằng phương pháp thay đổi các ưu ái trình duyệt của mình, bạn có thể chọn chấp nhận tất cả các cookie, hay đc thông báo khi một cookie đc thiết lập, hoặc loại bỏ toàn bộ các cookie.